نشانه های ظهور از زبان رسول خدا

29 اردیبهشت 93 16:55نویسنده : سجاد دانش

 

رهبران و بزرگان دین، برای جلوگیری از انحراف ها و کج روی ها، باید منجی و مصلحِ آخر زمان را با تمام شاخصه ها و خصال معرفی نمایند و برای ظهور او نشانه ها و علایمی را بیان کنند تا مردم در تحیر و تردید نمانند. ظهور منجی بشر در دوران آخر زمان، باوری است قطعی و همگانی. ادیان و شرایع توحیدی و غیرتوحیدی و نیز بعضی از مکاتب بشری، نوید چنین روزی را به پیروان خویش دادهاند.

رهبران و بزرگان دین، برای جلوگیری از انحراف ها و کج روی ها، باید منجی و مصلحِ آخر زمان را با تمام شاخصه ها و خصال معرفی نمایند و برای ظهور او نشانه ها و علایمی را بیان کنند تا مردم در تحیر و تردید نمانند. ظهور منجی بشر در دوران آخر زمان، باوری است قطعی و همگانی. ادیان و شرایع توحیدی و غیرتوحیدی و نیز بعضی از مکاتب بشری، نوید چنین روزی را به پیروان خویش دادهاند. در این میان، اسلام با مبانی قوی نظری و عملی، موضوع ظهور را به صورت صحیح تبیین کرده و با راهکارهای مناسب و درخور، واژه انتظار و منتظرِ مصلح را در میان جوامع اسلامی تبیین کرده است. از آن جمله حضرت رسول اکرم صلی الله علیه در روایاتی چند به برخی از علائم ظهور اشاره می دارند که در ادامه تعدادی از آنها را ذکر می نماییم.

پلیدی باطن

سکونی از امام جعفر صادق (علیه السلام) نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه  فرمود بر امت من زمانی بیاید که باطن آنها پلید و ظاهرشان به جهت طمع در دنیا آراسته باشد و خداوند را در نظر ندارند عمل آنها ریا است و از او نمی ترسند. خداوند نیز همه آنان را عقوبت خواهد کرد و هر چه دعا کنند حتی غریق مستجاب نخواهد شد.

1 - دلها مملو از خبائث و صفات رذیله می شود.

2 - مردم تظاهر به خوبیها می کنند در حالی که دلشان از خوبیها خالی است

3 - هدف از این تظاهرات فرورفتن در کثافات اخلاقی دنیا و تعینات آن است

4 - کارهای آنها اکر چه به صورت عبادت است اما برای غیر خدا انجام می شود (ریا)

5 - توجهی به عالم آخرت نخواهند داشت و از خداوند نمی ترسند.

6 - به جهت این صفات خداوند آنها را عقاب می کند به بلاهای اجتماعی از قبیل جنگ گرفتار ظلم شدن گرانی سلب برکت و...

7 - در این موقع هر چه دعا کنند حتی دعای غریق هم مستجاب نخواهد شد.

از امام صادق (علیه السلام)منقول است که رسول خدا ص فرمودند:هر که ما اهل بیت را دشمن دارد خداوند او را یهودی برانگیزد.سۆال شد:یا رسول الله! اگر چه شهادتین بگوید؟ فرمودند: بله.در نتیجه دو کلمه شهادت (اشهد ان لا الله و اشهد ان محمد رسول الله) فقط جان او محفوظ می ماند و یا از پرداخت جزیه معاف می شود. سپس ادامه دادند:هر کسی که ما اهل بیت را دشمن بدارد خداوند او را یهودی بر انگیزد. پرسیدند:چگونه ای رسول خدا؟ فرمودند:اگر زمان دجال را دریابد به او ایمان آورد

 

فقط نامی از اسلام و قرآن باقی می ماند

رسول خدا صلی الله علیه و آله در روایتی در مورد نشانه های ظهور مهدی روحی له الفداء می فرمایند:

بزودی زمانی بر امت من فرارسد که از قرآن جز رسم و از اسلام جز اسم باقی نماند آنان به نام مسلمانان خوانده می شوند در حالی که دورترین مردم از اسلام اند مساجد آنان آباد و از هدایت خراب (خالی) است فقهای آن زمان بدترین فقها در زیر آسمان اند فتنه از ایشان آغاز می شود و به آنان باز می گردد.(بحار الانوار ج 52 / ص 190)

دجال

ایمان به دجال

از امام صادق (علیه السلام) منقول است که رسول خدا ص فرمودند:

هر که ما اهل بیت را دشمن دارد خداوند (عزوجل) او را یهودی برانگیزد. سۆال شد: یا رسول الله! اگر چه شهادتین بگوید؟ فرمودند: بله. در نتیجه دو کلمه شهادت (اشهد ان لا الله و اشهد ان محمد رسول الله) فقط جان او محفوظ می ماند و یا از پرداخت جزیه معاف می شود. سپس ادامه دادند: هر کسی که ما اهل بیت را دشمن بدارد خداوند او را یهودی بر انگیزد. پرسیدند: چگونه ای رسول خدا؟ فرمودند: اگر زمان دجال را دریابد به او ایمان آورد. (همان ماءخذ، ج 52 / ص 192).

در این روایت، پیامبر بزرگوار اسلام (صلی الله علیه) پس از اشاره به وظیفه مردم در ارتباط با اهل بیت (علیهم السلام) و نیز زیان دشمنی با خاندان گرامی اش، به خروج دجال که از علائم ظهور حضرت بقیه الله روحی له الفدا است، اشاره فرموده اند. بنابراین، زیان دشمنی با اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین را می توان این گونه خلاصه کرد:

1 - محشور شدن در روز قیامت با یهودیان.

2 - حسرت و پشیمانی که در سایه قطع ارتباط با خاندان وحی دامنگیر انسان می شود.

3 - از دست دادن نعمتهای ابدی خداوند.

4 - مخلد بودن در آتش جهنم.

5 - محرومیت از مصاحبت با ذوات مقدسه معصومین سلام الله علیهم اجمعین.

 

ابتلاء به بلاهای گوناگون

رسول مکرم (صلی الله علیه) خبر از قیام مهدی روحی له الفدا می دهد و از آن حضرت به نام خاتمه دهنده به دین چنین می فرماید:

همچنانکه دین به وسیله من آغاز شد، توسط فرزندم مهدی (علیه السلام) خاتمه می یابد... در آخر الزمان امت من در سایه زمامداری ستمگر به بلاهایی مبتلا می شوند که مانند آن را نشنیده اند و به اندازه ای عرصه بر مردم تنگ می شود که پناهگاهی برای خود پیدا نمی کنند. در این هنگام خداوند مردی از عترت و ظلم و جور شده باشد. از ویژگیهای او این است که اهل زمین و ساکنان آسمانها او را دوست می دارند و آسمان بارانهای خودش را می بارد و زمین برکاتش را در اختیار مردم قرار می دهد. (الامام المهدی عند اهل السنه، ج 2، مشارق الانوار، ص 29)

رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: بزودی زمانی بر امت من فرارسد که از قرآن جز رسم و از اسلام جز اسم باقی نماند آنان به نام مسلمانان خوانده می شوند در حالی که دورترین مردم از اسلام اند مساجد آنان آباد و از هدایت خراب (خالی) است فقهای آن زمان بدترین فقها در زیر آسمان اند فتنه از ایشان آغاز می شود و به آنان باز می گردد

ظهور مردمانی با قلب های شیطانی

در آخر الزمان مردمانی بیایند که از نظر ظاهر، سیمای آدمیان را دارند، اما دلهایشان مانند قلبهای شیطانها است (پر از خود خواهی و تکبر و غرور و امثال اینها است). مانند گرگهای درنده دلشان خالی از رحمت و عطوفت انسانی باشد، قتل و خونریزی برای آنها یک امر بسیار ساده و بی اهمیت خواهد بود و از کارهای زشت دوری نمی کنند. اگر از آنها متابعت کنی تو را از خود می رانند و اگر از آنان فاصله بگیری تو را مورد غیبت و عیبجوی قرار می دهند، اگر با تو سخن گویند دروغ می گویند و اگر آن مردم را امین خویش قرار دادی به تو خیانت می کنند. بچه های آنها با ناز و نخوت زندگی می کنند و جوانانشان بیباک و از خود راضی اند چندان که مردم را از بی تربیتی خویش عاجز می کنند. پیروان آنها امر به خوبیها و نهی از بدیها نمی کنند. عزت جستن به وسیله آنها ذلت و خواری است، مطالبه موجودی آنها فقر و ناتوانی است. شخص عاقل در میان آنها گمراه به شمار می آید و امر به معروف کننده مورد تهمت و افترا قرار می گیرد. افراد با ایمان و صاحبان تقوا در میان ایشان ضعیف خواهند بود، اما افراد فاسق در میان آنها با شخصیت حساب می شوند. کارهای خوب و سنتهای الهی در میان این جمعیت بدعت محسوب می شود و از طرفی بدعت در میان آنها سنت به حساب می آید. در چنین زمانی که مردمش دارای چنین خصوصیات اخلاقی شده اند، خداوند اشرار و مردم بد را بر آنها مسلط می کند و دیگر دعاوی خوبان اجابت نخواهد شد. (نوائب الدهور، ج 1 / ص 150)

و با ظهور منجی عالم جهان رنگ و بویی دگر خواهد یافت همانگونه که رسول اکرم صلی الله علیه فرمودند: ...خداوند از فرزندان حسین امامانی قرار داده است که راه و روش و آیین مرا بر پا می دارند. نهمین آنان قائم خاندان من «مهدی» امتم می باشد. او شبیه ترین مردمان به من است در سیما و گفتار و کردار. پس از غیبتی طولانی و سرگردانی و سردرگمی مردم، ظاهر می شود، آنگاه آیین خدا را آشکار می سازد... پس زمین را از عدل و داد پر می کند پس از آن که از ستم و بیداد لبریز شده باشد. (کمال الدین 257:1)

                                                                                                                                        

بخش مهدویت تبیان


برچسب ها: نشانه های ظهور از زبان رسول خدا ، نشانه های ظهور ،
آخرین ویرایش: 29 اردیبهشت 93 16:57

 
27 دی 98 08:10
What's up to every , because I am really eager of reading this website's post to be updated daily.
It carries nice information.
15 دی 98 06:38
Hello, I think your site might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog site in Safari, it looks fine but when opening
in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
Other then that, awesome blog!
11 دی 98 08:31
I like it when individuals come together and share thoughts.

Great blog, keep it up!
10 دی 98 18:08
This website was... how do you say it? Relevant!!

Finally I have found something which helped me. Appreciate it!
9 دی 98 15:14
Howdy! I simply want to give you a huge thumbs up for the great information you have right here on this post.
I am coming back to your blog for more soon.
24 آذر 98 05:53
Hey there! I've been reading your weblog for a long time now and finally got the courage to
go ahead and give you a shout out from Lubbock Tx! Just wanted to say keep up
the great job!
18 آذر 98 16:24
Hello! I could have sworn I've been to this site before but after checking through some of the post I realized it's new to me.
Anyways, I'm definitely happy I found it and I'll be book-marking and checking back often!
14 آذر 98 21:16
I'm amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog
that's both equally educative and engaging, and without a doubt, you've hit the nail on the head.
The issue is something too few people are speaking intelligently about.

I am very happy I stumbled across this during my search for something concerning this.
12 آذر 98 22:02
Hmm it appears like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I
wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to the whole thing.

Do you have any tips and hints for newbie blog writers?

I'd genuinely appreciate it.
11 آذر 98 05:53
Since the admin of this web page is working, no uncertainty very soon it will be famous,
due to its feature contents.
9 آذر 98 09:23
Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how could i subscribe
for a blog website? The account aided me a appropriate deal.
I have been tiny bit acquainted of this your broadcast provided vibrant transparent concept
5 آذر 98 04:17
This design is spectacular! You certainly know how to
keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start
my own blog (well, almost...HaHa!) Wonderful job.
I really enjoyed what you had to say, and more than that, how
you presented it. Too cool!
23 آبان 98 03:24
Hi, Neat post. There is a problem together with your website in internet
explorer, may check this? IE nonetheless is the market chief and a large
section of folks will pass over your wonderful writing because of this
problem.
20 مهر 98 17:36
Hey there would you mind sharing which blog platform you're working with?
I'm looking to start my own blog soon but I'm having a hard time choosing
between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looking for
something completely unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!
19 مهر 98 13:32
You've made some really good points there. I looked on the web for additional information about the issue and
found most people will go along with your views
on this website.
25 شهریور 98 19:27
Paragraph writing is also a fun, if you be acquainted with after that you can write if not
it is complicated to write.
17 شهریور 98 02:43
Hi to all, it's truly a good for me to pay a visit this
web site, it contains valuable Information.
24 مرداد 98 02:07
This is a topic that's close to my heart...
Cheers! Exactly where are your contact details though?
2 مرداد 98 09:53
bookmarked!!, I love your website!
31 تیر 98 09:39
Hello i am kavin, its my first occasion to commenting
anywhere, when i read this piece of writing i thought i could also
create comment due to this brilliant paragraph.
27 تیر 98 18:32
This post is invaluable. Where can I find out more?
18 تیر 98 10:14
I know this site provides quality based content and additional information, is there any other web site which provides
such information in quality?
2 تیر 98 14:36
For the reason that the admin of this site is working, no doubt very rapidly
it will be famous, due to its feature contents.
28 خرداد 98 23:32
Thanks for sharing your thoughts about نشانه. Regards
19 خرداد 98 03:07

I think the admin of this website is truly working hard for his web site, for the reason that here every stuff is quality based information.
18 خرداد 98 10:52

I was able to find good info from your blog posts.
27 اردیبهشت 98 03:59
It's very effortless to find out any matter on net as
compared to textbooks, as I found this article at this website.
25 اردیبهشت 98 01:09
You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something
that I think I would never understand. It seems too
complicated and extremely broad for me. I'm looking forward
for your next post, I'll try to get the hang of it!
21 اردیبهشت 98 22:49
I got this web site from my buddy who shared with me concerning this web site and now this time I am
visiting this web site and reading very informative articles here.
20 اردیبهشت 98 03:28
It's going to be end of mine day, but before end I am reading this wonderful paragraph to increase
my experience.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو